Bli franchisetagare

OBEGRÄNSADE MÖJLIGHETER I EN TRYGG STRUKTUR

bli-ft

Som franchisetagare i Pensionärspoolen får du möjlighet att driva ett framgångsrikt företag inom en trygg struktur.

Fördelar med Franchise i Pensionärspoolen:

  • Du får tillgång till strukturer, koncept och en lyckad affärsidé.
  • Du får hjälp med att driva konceptet mot nya framgångar.
  • Du har tillgång till stöd & utveckling inom området.
  • Du får ta eget ansvar och möjlighet att driva och utveckla verksamheten på egen ort.
  • Du får tillgång till en egen hemsida och support.
  • Du får tillgång till vårt intranät för intern kommunikation och support
  • Du får individuell coachning som leder till framgång i din roll som franchisetagare.

Intresseanmälan
Är du intresserad av att bli franchisetagare, kontakta oss på info@pensionarspoolen.se eller ring oss på 010-410 18 10.

Läs mer

När dina förväntningar har uppfyllts eller överträffats har vi skapat det resultat som vi vill stå för. Nöjda kunder som sprider ett gott omdöme skapar en ”win-win” situation.

Detta säkerställer vi genom utvärdering, utveckling och kontinuerligt lärande tillsammans med kunden. Att få återkoppling efter genomfört arbete är något vi eftersträvar, främst genom feedback på plats men även genom sekundär återkoppling i form av anonyma mätningar.

Allt detta tillsammans med att Pensionärspoolen består av duktiga medarbetare med både social och teknisk kompetens, gör oss till ett konkurrenskraftigt alternativ för dig när du ska välja leverantör.

Varför Franchise?
Pensionärspoolens verksamhet bygger på närhet och relation. Genom att delegera ansvar till lokala företrädare skapar ger vi kunden största möjliga service. En person som bor på orten, känner till omgivningarna och har kontakter i närområdet skapar stora förutsättningar att nå flexibilitet och resultat.

Genom att kunna verka på flera olika geografiska områden utvecklar vi möjligheten till växande, utbyte och leveranssäkerhet till kund.

Vad är Franchise?
Franchise är en företagsform som bygger på ett koncept som delas av flera företagare. Som företagare i en Franchiseorganisation nyttjar du ett varumärke som ger dig möjlighet till affärer och avkastning. Du går in som franchisetagare och skriver ett avtal som bl a reglerar längd, åtagande, ersättningar etc.

Som Franchisetagare betalar du olika avgifter för att få tillgång till konceptet och dess olika stordriftsfördelar, som till exempel Inträdesavgift & Serviceavgift.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes