Vårt ansvar som franchisegivare

VI SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DIN FRAMGÅNG

Som franchisegivare är det vår uppgift att stödja dig som franchisetagare och skapa goda förutsättningar för din framgång. Nyckeln till framgång är samarbete.

Vi är medlemmar i etablerade Svenska Franchiseföreningen som säkerställer att vi bedriver vårt franchisekoncept efter etiska normer och regler.

ROLLEN SOM FRANCHISEGIVARE
I vår roll som franchisegivare:

  • Sköter vi den strategiska utformningen av tjänsten/produkten
  • Skapar förutsättningar till ökade affärer
  • Provar och utvecklar konceptet, varor och tjänster
  • Stöttar vid marknadsföring
  • Stöttar vid nystart
  • Hjälper till med drift, administration
  • Utvecklar handboken, styrdokumentet

Intresseanmälan
Är du intresserad av att bli franchisetagare, hör av dig till info@pensionarspoolen.se eller ring oss på 010-410 18 10.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes