Barn,- och äldreminister Maria Larsson besöker Malmö

nyhetmalmo

Måndagen den 28/10 besökte nedanstående politiker Pensionärspoolen i Malmö.

Maria Larsson, Barn och Äldreminister.
Ragnwi Marcelind, Statssekreterare för Maria Larsson.
Michael Anefur, kristdemokraternas distriktsordförande i Skåne
Mattias Grängzell, kristdemokraternas ombudsman i Skåne.

Maria Larsson och övriga närvarande kom för att lyssna på vad ett 10-tal av våra anställda pensionärer har för tankar och erfarenheter kring hur det är att vara över 65 och fortfarande aktiva på arbetsmarknaden.

Frågeställningar som kom upp på mötet:

– Vad driver människor att arbeta efter 65?
– Vilken nytta kan man se ur samhällssynpunkt? Hur påverkas t.ex skatteintäkter, sjukvårdskostnader m.m?
– Hur ser företag på/hur hanteras äldre arbetskraft m.m?
– Hur kan samhället ta till vara på den kompetens/erfarenhet som riskerar att förloras i samband med pensioneringen?
– Vilka förutsättningar finns för människor att arbeta högre upp i åldrarna?

Sammantaget en väldigt trevlig dag på Pensionärspoolen i Malmö under ledning av distriktschef tillika Franchisetagare Mats Thelander.

Nedan kan du läsa den trevliga artikeln som var införd i Skånska Dagbladet den 29:e oktober (klicka på bilden för att läsa i större format).

skanskan

Comments are closed.