Pensionärspoolens medarbetarenkät

Pensionärspoolen har nyligen genomfört den årliga medarbetarenkäten.

medarbetare

Resultatet på en skala 1-10 (där 10 är högsta nöjdhet) blev att våra medarbetare har satt betyget 9,0 i genomsnitt på hur man trivs i Pensionärspoolen.

Vi är väldigt glada för detta och tackar alla som medverkat i enkäten.

Kenneth Kjörnsberg, VD Pensionärspoolen

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes