Altan och staket

Vår kund ville ha en gång runt omkring sitt hus i detta projektet. Vi gjorde “tralldäck” utefter huset och sedan staket med ribbor eftersom det fanns höjdskillnad. Vi fick sätta ett antal stolpar för att bära upp tralldäcken, och som grund för det grävde vi ner ordentliga plintar. Ett av våra erfarna lag utförde jobbet.

På bilderna kan du se hur projektet flöt framåt och lite grand av slutresultatet.


Comments are closed.