Vision, mission, passion!

varkunskap

Vi som leder Pensionärspoolen har alla en lång erfarenhet av att jobba i organisationer på olika nivåer. I vårt arbete ser vi vilken otrolig kompetens och erfarenhet som finns hos äldre medarbetare och personer.

Idag märker vi att det finns önskemål och behov av att använda denna enorma potential och skaparkraft som efter ett arbetsliv oftast magasineras och glöms bort.

Vi vill med Pensionärspoolen skapa möjlighet att använda denna förmåga och låta pensionärer fortsätta att växa och utvecklas samt minska den vardagliga stressen hos de som fortfarande är i det yrkesverksamma livet.

Avsikten är att erbjuda attraktiva hushållsnära & företagsanpassade tjänster som skapar möjlighet till fritid, flexibilitet och framgång för privatpersoner, företagare och pensionärer.

  • Vision
    Ett samhälle med balans mellan tid, relation och arbete.
  • Mission
    Att skapa förutsättningar till utveckling och ett spännande liv.
  • Passion
    Att bidra till växande och välbefinnande.