Varför välja oss?

valjaoss

Våra snickare har lång erfarenhet,precis som all vår personal. Ålder ger erfarenhet, och klokhet som vi använder väl för våra uppdragsgivares räkning

Det är Personligt: Vad skapar mervärde för dig?
Vi tror att personliga möten och goda relationer påverkar kundens nöjdhet. Främst i situationer då uppdraget genomförs i kundens mest angelägna miljö, hemmet eller på jobbet, och i samspel med deras mest värdefulla tillgångar, barnen och husdjuren.

Kunden har alltid möjlighet att träffa de personer som han/hon vill ha i sin förfrågan och få en känsla för personerna i uppdraget.

Det är Tryggt: Vem ska få arbeta hemma hos dig?
Vi vill skapa trygghet i de projekt du överlämnar till oss, detta medför att vi genomför en fördjupad rekrytering av våra medarbetare.

  • Medarbetarna utbildas och vidareutvecklas kontinuerligt.
  • Medarbetarna skriver på ett sekretessavtal.
  • Medarbetarna kan säkerhet/nyckelhantering enligt SSF´s föreskrifter.
  • Medarbetarna/projekten/kunden är försäkrade mot oförutsedda händelser.
  • Kunden hinner skapa sig en uppfattning om personalen innan leverans.
  • Resultaten gör att du återkommer till oss!

När dina förväntningar har uppfyllts eller överträffats har vi skapat det resultat som vi vill stå för. Nöjda kunder som sprider ett gott omdöme skapar en ”win-win” situation.

Detta säkerställer vi genom utvärdering, utveckling och kontinuerligt lärande tillsammans med kunden. Att få återkoppling efter genomfört arbete är något vi eftersträvar, främst genom feedback på plats men även genom sekundär återkoppling i form av anonyma mätningar.

Allt detta tillsammans med att Pensionärspoolen består av duktiga medarbetare med både social och teknisk kompetens, gör oss till ett konkurrenskraftigt alternativ för dig när du ska välja leverantör.

Lämna förfrågan

Relaterat: